Dự án thực hiện trong mùa covid19. Anh em công ty Lợi Toán lại tiếp tục phục vụ khách hàng.
Lợi Toán hân hạnh là nhà thầu cung cấp hệ thống lọc nước uống nóng lạnh cho cán bộ, công nhân công ty Goertek Vina.